ผลิตภัณฑ์เสาเข็มและคานสะพาน
บริษัท เจ้าตะวัน จำกัด
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.girder-pile.com


ประวัติ บริษัท เจ้าตะวัน จำกัด
 
     บริษัท เจ้าตะวัน จำกัด เดิมจดทะเบียนในนามของ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจ้าตะวัน เมื่อปี พ.ศ. 2545 ตั้งอยู่เลขที่  280/3  หมู่ 3  ตำบลโพธิ์พระยา  อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดบริษัทเพื่อรับเหมาก่อสร้างทั่วไปของทางราชการและหน่วยงานอื่นๆ 
     ต่อมาเมื่อปีพ.ศ.2554 ได้มีการขยายกิจการและเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งนี้เพื่อจะได้รับมูลค่างานรับหมาก่อสร้างเพิ่มขึ้นและในปีเดียวกันนั้นได้ก่อตั้งโรงงานผลิต “โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ เจ้าตะวัน ” สำนักงานสาขา ตั้งอยู่เลขที่ 333  หมู่ 1 ตำบลวังยาง  อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี และได้รับมาตรฐาน  มอก.213-2552
     ปัจจุบันในปี 2557 ได้ก่อตั้งโรงงานผลิต “โรงงานผลิตเสาเข็มและผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง เจ้าตะวัน”  ตั้งอยู่เลขที่  222 หมู่  2  ตำบลดอนมะสังข์  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  และได้เปลี่ยนมาเป็นสำนักงานใหญ่ ซึ่งโรงงานออกแบบให้สามารถรองรับชิ้นงานขนาดใหญ่ เช่น จำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงหล่อสำเร็จชนิดรูปตัวไอ และสี่เหลี่ยม เข็มเขื่อนป้องกันตลิ่งและป้องกันน้ำท่วม เสาเข็มสะพาน เสาเข็มชีทพาย (Sheet Pile) พื้นสะพาน (Plank Girder)  เสาไฟฟ้า คอนกรีตผสมเสร็จ และพร้อมรับผลิตชิ้นงานตามที่ลูกค้าต้องการ
      นอกจากนี้บริษัท เจ้าตะวัน จำกัด ได้ควบคุมคุณภาพการผลิต โดยเลือกใช้วัตถุดิบที่ได้คุณภาพมาตรฐาน  ทั้งปูนซีเมนต์ หิน ทราย และลวดเหล็กแรงดึงสูง สำหรับเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ซึ่งได้รับ “มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม - มอก. 396-2549” และสำหรับคอนกรีตผสมเสร็จ “มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม - มอก. 213-2552”  และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
     

จากการที่บริษัท เจ้าตะวัน จำกัด ได้ไว้วางใจใช้ปูนเอสซีจี 100% มาโดยตลอด จึงได้รับการรับรองจากบริษัทเอสซีจีให้ใช้สัญลักษณ์ " ใช้ปูนเอสซีจี" 
บริษัท เจ้าตะวัน จำกัด ได้ใช้ปูนเอสซีจี ซึ่งเป็นปูนซีเมนต์คุณภาพสูง เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต ได้รับการบริการและได้รับคำแนะนำที่ดีจากทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากเอสซีจีและผ่านการตรวจสอบเกณฑ์คุณภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านการผลิต ด้านคุณภาพ ด้านเครื่องจักร ด้านความปลอดภัย ด้านความสะอาด ด้านความเป็นระเบียบ และด้านสิ่งแวดล้อม