ผลิตภัณฑ์เสาเข็มและคานสะพาน
บริษัท เจ้าตะวัน จำกัด
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.girder-pile.com
สินค้าของเรา
Product Name : เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง (PRE-STRESSED CONCRETE PILE)
รายละเอียดสินค้า

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง (PRE-STRESSED CONCRETE PILE)


เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ ผ่านกรรมวิธีหล่อคอนกรีตหุ้มลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงของบริษัท เจ้าตะวัน จำกัด ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก. 396-2549) ซึ่งมีเสาเข็มหลากหลายรูปแบบในขนาดที่เหมาะสม สำหรับการใช้งาน
 
*  เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน
 
ตาราง : ชื่อขนาดและมิติของภาคตัดขวางแบบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน
  
 
 *  เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ  
ตาราง : ชื่อขนาดและมิติของภาคตัดขวางแบบรูปตัวไอ
* เสาเข็มที่ดีและการเลือกใช้งานเสาเข็ม

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงนั้น เป็นสิ่งที่ใช้เพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับฐานรากของสิ่งก่อสร้างที่เราต้องการสร้าง ซึ่งเรียกว่าเป็นสิ่งแรกๆ ที่จะต้องดำเนินการทำ และส่งผลต่อความแข็งแรงของอาคารบ้านพัก หรือโครงสร้างต่างๆ อย่างมาก
โดยปรกติแล้วเสาเข็มนั้นจะใช้กันอย่างแพร่หลายและกว้างขวาง ซึ่งทำให้มีเสาเข็มที่เราใช้งานกันได้เป็นจำนวนมากหลากหลายตามความเหมาะสมของสิ่งก่อสร้าง แต่หลักๆ แล้ว เสาเข็มต่างๆ นั้นจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ มอก. ในการคัดเลือกใช้งานจึงควรเลือกเสาเข็มที่ได้มาตรฐาน ไม่มีการชำรุดหรือแตกร้าว ซึ่งอาจจะเกิดได้ในระหว่างการขนส่งหรือระหว่างการดำเนินการอื่นๆ ได้
สำหรับเสาเข็มของทางบริษัท เจ้าตะวัน จำกัด นั้นได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.396-2549 เชื่อใจและมั่นใจได้ในคุณภาพของเสาเข็มแต่ละต้นว่า จะได้คุณภาพมาตรฐานอย่างแน่นอน