ผลิตภัณฑ์เสาเข็มและคานสะพาน
บริษัท เจ้าตะวัน จำกัด
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.girder-pile.com
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่าผา-บางแก้ว
11/ต.ค./2562 เวลา 19:53:29 น.

ขอขอบพระคุณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมั่นตั้งธรรม 
ที่ให้ความไว้วางใจ ใช้ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง 
ของ บริษัท เจ้าตะวัน จำกัด เพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับงานโครงสร้าง 
ของหน่วยงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม
ในโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่าผา-บางแก้วระยะที่3 ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม ของท่านนะคะ