ผลิตภัณฑ์เสาเข็มและคานสะพาน
บริษัท เจ้าตะวัน จำกัด
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.girder-pile.com
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดบางซอ
11/ต.ค./2562 เวลา 19:51:24 น.

ขอขอบพระคุณ บริษัท อสิตากิจ จำกัด 
ที่ให้ความไว้วางใจ ใช้ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง 
ของ บริษัท เจ้าตะวัน จำกัด เพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับงานโครงสร้าง 
ของหน่วยงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
ในโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดบางซอ ต.บางตะเคียน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ของท่านนะคะ